Artiklar och länkar

Artiklar

 

Länkar

Om Björnbacka

http://www.oskarshamn.se/upload/SBK/Kart%20o%20plan/H%C3%A4lsan_37/Planbeskrivning.pdf

Om zonterapi

http://www.zonterapi.nu/

Om klassisk homeopati

http://sakh.se/

http://vetenskapenomhomeopati.se/

http://dagenshomeopati.se/

http://www.vithoulkas.com/

http://rightlivelihood.org/vithoulkas.html

Om Access Bars

http://www.accessconsciousness.se/page10.asp