Homeopati

Vad är klassisk homeopati och hur går en behandling/konsultation till?

Individuell behandlingsform

Den klassiska homeopatin bygger på ett utpräglat holistiskt synsätt.

Som klassisk homeopat behandlar man inte en sjukdom, man behandlar en sjuk människa. Sjukdomen utgör en del av helhetsbilden och försvinner när helheten blir botad.

Klassisk homeopati är en individuell behandlingsform.
Det innebär att om tio människor har samma sjukdom kan de ändå få tio olika homeopatiska medel, medan tio personer med olika sjukdomar kan få samma homeopatiska medel….och det beror på att alla medel är individuellt framtagna efter människan som har symtomen.

Som patient hos en klassisk homeopat förväntas man ge svar på en mängd frågor för det är så en klassisk homeopat arbetar.
Svaren på enskilda frågor och kombinationer av svar, ger indikationer på vilket homeopatiskt medel som passar bäst.
Exempel på frågor Du kan få vid första besöket, förutom att man som patient förväntas redogöra för vilka symtom man har, är t ex vad som gör symtomen bättre eller sämre; tidpunkter på dagen, eller natten? väderomslag? årstider? värme och kyla? rörelse eller att inte röra sig?
Är Du frusen eller varm av sig? Hur reagerar Du på värme och kyla? Vad tycker Du om att äta och vad äter Du inte? Rädslor?
Hur är sömnen? När började allt? Hände det något speciellt i nära anslutning till att allt började?
Vad har Du haft tidigare i livet? Finns det sjukdomar som går i släkten och i så fall vilka?
När var Du akut sjuk med hög feber senast?

Frågorna är många och svaren är av största vikt för att få en så fullständig bild som möjligt och utifrån den välja det homeopatiska medel som passar helheten bäst.

En klassisk homeopat ger endast ett homeopatiskt medel i taget.
Styrkan på medlet väljs efter kroppens förmåga att kunna producera hög feber eller ej – frågan om när Du senast var akut sjuk med hög feber alltså…..att inte ha haft hög feber på många år eller aldrig, indikerar en lägre styrka och att t ex ha hög feber en gång per år resulterar i att Du får en högre styrka.

Att ha feber är alltså bra och ett tecken på en stark konstitution som troligen också kommer att tillfriskna snabbare under homeopatisk vård.

Med andra ord – får du feber så låt den, om möjligt, härja –  tag inget som tar ner febern. Feber är kroppens bästa försvar!

 

Det homeopatiska medlet

De ursprungliga ämnena i homeopatiska medel är hämtade från växtriket, mineralriket och djurriket.
Några exempel på ämnen som fungerar som utmärkta homeopatiska medel är kamomill, brännässla, mattlummer, guld, silver, koppar, bigift och ormgift.

Homeopatiska medel finns t ex i pillerform
Homeopatiska medel finns t ex i pillerform

Medlet tas oftast i form av piller, små globuli eller tabletter, sockerpiller som fuktats med en lösning av det flytande homeopatiska medlet. Medlet ska smälta i munnen, för att tas upp av munslemhinnan, varifrån det förs ut i kroppen genom blodet.

De homeopatiska medlen finns i olika styrkor – potenser.

 

Vad kan behandlas med Homeopati?

Homeopati kan användas vid såväl akuta som kroniska sjukdomstillstånd. Det fungerar på fysiska, emotionella och mentala tillstånd.
Många som söker enklassisk  homeopat gör det först efter att de inte fått hjälp för sina besvär av den vanliga sjukvården.
De söker för t ex kronisk bihåleinflammation, kronisk blåskatarr och andra återkommande infektioner.
Magkatarr, mag- och tarmproblem, yrsel.
Barnlöshet, mensproblem, huvudvärk och migrän – ja, listan kan göras lång, det mesta du annars skulle uppsöka en vårdcentral för, det kan du söka en klassisk homeopat för.

Klassisk homeopati fungerar också utmärkt på t ex ångest, depressioner, problem med minne och koncentration eftersom homeopaten alltid ser på människan som en helhet.

Att homeopati kan vara ett alternativ till antibiotika är särskilt viktigt att uppmärksamma idag, när allt fler bakterier blir resistenta mot antibiotika.

 

Lite om den klassiska homeopatin historia

Homeopatin grundades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755-1843).

Samuel Hahnemann
Samuel Hahnemann 1755-1843

Även om man ofta hör om Hahnemann som grundaren till homeopatin så är likhetsprincipen, som homeopatin bygger på, mycket äldre än så.
Likhetspricipen upptäcktes redan av Hippokrates (400-talet f.Kr.)och senare också av Paracelsus (1500-talet), men Hahnemann var den som återupptäckte och vidareutvecklade den.

Likhetsprincipen ”Similia similibus curentur” – liknande botar liknande

Ordet homeopati är sammansatt av grekiskans Homoio som betyder liknande och Pathos som betyder lidande – ”liknande lidande”.
Rent praktiskt kan man förklara det med att en människa som är sjuk och har en viss uppsättning symptom, kan bli botad av ett homeopatiskt medel, som i en prövning på en frisk människa, framkallar liknande symptom – man brukar tala om att ”liknande botar liknande” – Similia similibus curentur.
Ofta hör man översättningen förenklad till ”lika botar lika”.

Homeopatin strävar efter att mobilisera kroppens egna självläkande krafter och på så vis uppnå balans på alla plan – på fysisk, emotionell och mental nivå.
De symptom som patienten uppvisar berättar för homeopaten vilket homeopatiskt medel som kan få patienten i balans igen.
Ända sedan Hahnemanns tid har man gjort prövningar av de homeopatiska medlen och alltid på friska människor.
Alla symtom, såväl fysiska, emotionell som mentala symtom, har kartlagts genom dessa prövningar och resultatet har blivit en specifik ”profil” för varje enskilt homeopatiskt medel.