Historik om Björnbacka

1924 var det år Frankrike stod som värdland för Olympiaden.
För första gången anordnades en vinterolympiad, som gick av stapeln i februari i Chamonix och i maj samma år var det dags för den  8:e sommarolympiaden i Paris.

1924 tillkännager astronomen Edwin Hubble existensen av andra galaktiska system. Edwin Hubble som fick namnge Hubbleteleskopet 1990, det stora teleskopet som gör det möjligt för oss att se ut i Universum och även bakåt i tiden…

1924 lyssnade man också på Ernst Rolf med ”Bättre och bättre dag för dag”, som var det årets verkliga slagdänga.
Intressant att läsa att titeln anspelar på den franske psykologen Émile Coués metod om självsuggestion för att uppnå önskade psykoterapeutiska effekter, med andra ord – om du upprepade gånger talar om för dig själv att allt blir bättre och bättre….så blir det också det!
Tänk – den modellen håller ju faktiskt än idag och används ofta inom just idrotten!

Björnbacka idag
Björnbacka idag

1924 var också det år man såg ett behov av ett epidemisjukhus i Oskarshamn och Björnbacka byggdes.
I detaljplanen kan man läsa att marken som Björnbacka uppfördes på heter Hälsan 37 och att Björnbacka alltså från början var ett epidemisjukhus.
Man tror att byggnaden uppfördes av en känd sjukhusarkitekt vid namn Gustav Birch-Lindgren. Man vet i alla fall att Birch-Lindgrens arkitektkontor genomförde en ombyggnad av Björnbacka till ett kronikerhem år 1953.

Många olika verksamheter har funnits här sedan dess, bl a sjukhem och äldreboende och numer alltså ett lägenhetshotell.
Förutom att vara lägenhetshotell så inhyser Björnbacka också ett antal företag och mitt företag, Zonica, har förmånen att få vara ett av dem.
Exteriören har inte ändrats och Björnbacka har därmed kvar sitt kulturhistoriska värde och sin charm.

Under fliken Artiklar och länkar finns adressen till detaljplanen.